Standardy ochrony CE Drukuj
RĘKAWICE
PODZIAŁ RĘKAWIC ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAGROŻENIA WEDŁUG DYREKTYWY 89/686/EWG OBOWIĄZUJĄCEJ W UNII EUROPEJSKIEJ.
RĘKAWICE DZIELĄ SIĘ NA TRZY KATEGORIE, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, PRZED JAKIEGO RODZAJU RYZYKIEM, CZY NIEBEZPIECZEŃSTWEM MAJĄ CHRONIĆ NASZE RĘCE.
CE
KATEGORIA 1
Rękawice używane w sytuacjach niskiego ryzyka. Przykładem jest większość zwykłych rękawic roboczych oraz rękawic do prac domowych, używanych w celu ochrony przed środkami czyszczącymi i wodą. Chronią przed działaniem temperatur nie przekraczających + 50°C. Nie wymagają certyfikacji.
Rękawice zabezpieczają przed:
  • Działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne
  • Środkami czyszczącymi o słabym i łatwo odwracalnym działaniu
  • Zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami lub materiałami o temperaturze nie wyższej niż 50°C.
  • Czynnikami atmosferycznymi bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i ekstremalnych
  • Słabymi uderzeniami i drganiami, których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała
CE
KATEGORIA 2
Rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako bardzo niskie ani bardzo wysokie. Rękawice tej kategorii muszą być oznakowane piktogramem pokazującym funkcje ochronne danej rękawicy. Wymagana jest certyfikacja
CE
KATEGORIA 3
Rękawice używane w sytuacjach wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego lub trwałego uszkodzenia (np. przy pracach z bardzo agresywnymi substancjami chemicznymi, wysokimi temperaturami, itp.). Wymagana jest certyfikacja.

 


 

PIKTOGRAMY Oznaczenia rękawic
zgodnie z Normami Europejskimi
Odpowiednie zastosowanie rękawic jest oznaczone w katalogu produktów poprzez znormalizowane piktogramy , co z kolei znajduje odzwierciedlenie w przypisanych normach , których numer jest przy piktogramie . Piktogramy są niezbędne do scharakteryzowania i określenia rodzaju rękawic ochronnych (np. dobór odpowiednich rękawic II i III kategorii).
pk1 EN 388

ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA
pk2 EN 511

ZAGROŻENIE NISKĄ TEMPERATURĄ
pk3 EN 388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE
pk4 EN 421

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
pk5 EN 374 (T1 do T3)

ZAGROŻENIA CHEMICZNE
pk6 EN 407

WYSOKA TEMPERATURA I OGIEŃ
pk7 EN 60903
RĘKAWICE OCHRONNE ELEKTROIZOLACYJNE DO PRAC PRZY NAPIĘCIACH ELEKTRYCZNYCH
pk8 EN 388

WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZECIĘCIA
pk9 EN 374

ZAGROŻENIA MIKROORGANIZMAMI

 


 

OZNAKOWANIE RĘKAWIC PRZYKŁADY OZNACZEŃ NASZYCH RĘKAWIC
KATEGORIA 1 - logo producenta lub upoważnionego przedstawiciela
- znaczek CE
- przeznaczenie : tylko do minimalnych zarożeń
- nazwa artykułu
- rozmiar
KATEGORIA 2 - nazwa producenta lub upoważnionego przedstawiciela
- znaczek CE
- piktogram spełnienia wymagań norm:

EN407 , gdzie cyfry odzwierciedlają poziom ochrony (od lewej strony) :
~ palność
~ kontakt z gorącym przedmiotem
~ ciepło konwekcyjne
~ promieniowanie cieplne
~ małe odpryski stopionego metalu
~ duże odpryski stopionego metalu

EN388 , gdzie cyfry odzwierciedlają poziom ochrony (od lewej strony) :
~ Odporność na ścieranie
~ Odporność na przecięcie
~ Wytrzymałość na rozdzieranie
~ Odporność na przekłucie

- nazwa artykułu
- rozmiar
KATEGORIA 3 - nazwa producenta lub upoważnionego przedstawiciela
- znaczek CE
- 4-cyfrowy kod, będący numerem indentyfikacyjnym nadrzędnego organu kontrolnego
- piktogram spełnienia wymagań norm :

EN374 , dokładne opis ochrony przed zagrożeniami chemicznymi i radiologocznymi w instrukcji załączonej do artykułu

EN388 , gdzie cyfry odzwierciedlają poziom ochrony (od lewej strony):
~ Odporność na ścieranie
~ Odporność na przecięcie
~ Wytrzymałość na rozdzieranie
~ Odporność na przekłucie
- nazwa artykułu
- rozmiar

 


 

ODZIEŻ DLA SPAWACZA
Fartuchy przeznaczone są do ochrony przodu i boków tułowia oraz częściowo nóg podczas procesu spawania prowadzonego w pozycji stojącej i siedzącej. Posiadają certyfikat CE CAT2.
Chronią przed iskrami, drobnymi rozpryskami stopinego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia, ciepłem kontaktowym, promieniowaniem U.V. pochodzącym od łuku.
Fartuchy chronią również przed urazami mechanicznymi takimi jak starcie i skaleczenie naskórka.

Miarą ochrony są POZIOMY WYDOLNOŚCI wg normy PN-EN 470-1 : 1999 :
- Wytrzymałość na rozdzieranie
- Odporność na palność
- Odporność na działanie kropli
stopionego metalu

precyzyjnie określone w instrukcji użytkowania załączonej do każdego wyrobu .
Nagolenniki z nastopnikiem przeznaczone są do ochrony goleni i stóp przed urazami mechanicznymi i gorącymi odpryskami. Posiadają certyfikat CE CAT2.
Przeznaczone są do prac przy spawaniu, cięciu metali, oraz przy pracach kowalskich, kamieniarskich, załadunkowych.
Chronią przed iskrami, drobnymi rozpryskami stopinego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia, ciepłem kontaktowym, promieniowaniem U.V. pochodzącym od łuku. Nagolenniki z nastopnikiem chronią również przed urazami mechanicznymi takimi jak starcie i skaleczenie naskórka.
Miarą ochrony są POZIOMY WYDOLNOŚCI wg normy PN-EN 470-1 : 1999:
- Wytrzymałość na rozdzieranie
- Odporność na palność
- Odporność na działanie kropli
stopionego metalu

precyzyjnie określone w instrukcji użytkowania załączonej do każdego wyrobu .
Rękawy skórzane przeznaczone są do ochrony przedramienia, ramienia oraz częściowo barku podczas procesu spawania, cięciu metali, pracach kowalskich oraz podczas prowadzenia prac montażowych i załadunkowych.
Posiadaja certyfikat CE CAT2.
Chronią przed drobnymi rozpryskami stopinego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia, ciepłem kontaktowym, promieniowaniem U.V. pochodzącym od łuku.

Miarą ochrony są POZIOMY WYDOLNOŚCI wg normy PN-EN 470-1 : 1999:
- Wytrzymałość na rozdzieranie
- Odporność na palność
- Odporność na działanie kropli
stopionego metalu

precyzyjnie określone w instrukcji użytkowania załączonej do każdego wyrobu .